Är ni stolta över köerna eller låneskulden?

När jag läser styrets debattinlägg gläds jag och många med mig i oppositionen att (S+C) med stöd av (V) fullföljer och genomför många av femklöverns beslut och initiativ som togs förra mandatperioden.

Det som bekymrar mig är att S-styret inte direkt efter förra valet tog stafettpinnen och fortsatte att planera för och investera i nya förskolor, skolor och särskilda boende för att kunna möta servicebehovet när befolkningen ökar.

Idag är det trångt på många av våra skolor, köerna växer till förskoleplatser och särskilt boende. Det finns ett stort behov av att bygga ut offentlig service, men det finns det inga pengar avsatta till i årets budget. Något av det första styret tog beslut om var att flytta fram skolbygget på Surbrunnsområdet, nu med namnet Källan. Är det något ni i styret är stolta över? Köernas Ystad.

Det nämns inget om den ökade låneskulden per kommuninvånare. Störst i Skåne. Med det stora behovet av att investera i välfärden och i våra bolag kommer låneskulden att fortsätta att öka. Vad har styret för handlingsplan när räntan höjs? En skattehöjning? Och i så fall hur stor? Det är väl rimligt att ni redovisar det för kommuninvånarna före valet.

I trygghetsfrågan är det viktigt att vi arbeta både lång och kortsiktigt. Det förebyggande arbetet har vi aldrig ifrågasatt. Samtidigt går det inte att blunda för den verklighet som finns här och nu. Det krävs också att det vidtas åtgärder i det korta perspektivet när samhället förändras. I debatten om kameraövervakning menar styret att det i är” fake news” om otryggheten i vårt samhälle. Innebär det att när Ystads Allehanda dagligen rapporterar om narkotikabrott, stölder, skadegörelse mm, är det inte korrekt?
Ibland ställer jag mig frågan om jag och kommunstyrelsens ordförande har varit på samma möte tillsammans med kommunpolisen. Vi uppfattar tydligen informationen på olika sätt. Där kommunstyrelsens ordförande påstår att jag svartmålar ser han allt i rosenrött och blundar för problem som måste lösas.
Den nionde september avgör väljarna vems verklighetsbild som är mest korrekt. Då får vi svaret på vilket som är väljarnas bild. Alla borde vi välja att beskriva verkligheten som vi ser den och inte som vi önskade att den var.

Kristina Bendz (M)

http://www.ystadsallehanda.se/insandare/ystad-vaxer-och-mar-bra/

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen