Har Centerpartiet gått vilse?

Svar på Eva Bramsvik Håkanssons och Jan Erlandssons insändare i YA 20 juli.
Skräddare August T Palm höll ett berömt tal 1881 ”Vad vill Socialdemokraterna?” – han kunde kanske svara på frågan – Centerpartiet svarar inte på vad de vill!

Centern vacklar mellan åsikter och ideologier i sitt maktsökande, men saknar riktning, stadga och trovärdighet. Ena dagen bekänner man sig åt en socialistisk ideologi, nästa dag till en borgerlig och ibland till bägge samtidigt.

Förutom att deltaga på invigningar av alla projekt vi initierat, planerat, projekterat och till största del genomfört under moderat ledning förra mandatperioden har det nuvarande styret inte lyckats lösa de viktiga och långsiktiga behoven inom skola, vård och omsorg. Det räcker inte att känna sig stolt över kommunens befolkningsökning, vilket i sig är fantastiskt, det krävs mer och tydliga insatser för att lösa behoven.

Ystad kommun står inför stora utmaningar, för att hantera detta krävs ett handlingskraftigt styre där maximal nytta skapas för de skattekronor våra kommuninvånare betalar. Vi moderater är för ökad valfrihet, trygghet och effektivitet, framförallt inom kommunens huvuduppdrag skola, vård och omsorg samt infrastruktur.
Om Centerpartiet faktiskt rannsakar sig själva så framstår en borgerlig allians som ett mera produktivt styre. Och därutöver föredrar sannolikt fler av era väljare ett borgerligt allianssamarbete före ett samstyre med socialdemokratisk politik.

Sverker Meyer (Ordförande Moderata samlingspartiet Ystad)
Gunilla Andersson (Ledamot Fullmäktige)
Christian Persson (Ledamot Fullmäktige)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen