Här kan du läsa insändare och artiklar som publiceras i media.

Klimatposerande räddar inte de skånska stränderna

Moderaterna satsar tio gånger mer än regeringen på att motverka stranderosionen. Med stigande havsnivåer och nyckfullt väder eroderar stränderna och riskerar att ta med sig stora värden i fallet. Utvecklingen måste stoppas och för det krävs flera åtgärder, skriver flera moderata företrädare.

Stränderna har stor betydelse för vårt samhälle. Inte minst här i Skåne där 15 av 33 kommuner är kustkommuner. Stränderna möjliggör arbetstillfällen och rekreation. Besöksnäringen i kustkommunerna är viktig för våra kommuner och bidrar till det kommunala välståndet och kommunernas utveckling. Dessutom finns det stora värden i både fastigheter och offentliga byggnader som är placerade i närheten av kusten. Att värna stränderna och dess bevarande är därför av yttersta vikt.

Stranderosion är en i grunden naturlig process. Havet bryter ner sanden och för ut den till havs. Det leder till att stranden krymper kustlinjen förskjuts inåt land. Fenomenet förekommer över hela världen. Men den globala uppvärmningen bidrar till att problemet med erosion är större än vad det annars skulle vara.

Till följd av höjda havsnivåer och mer nyckfullt väder har stranderosionen ökat. Kostnaderna är stora för såväl privatpersonerna som samhällena som drabbas. Stränderna vid Skanör–Falsterbo, Lomma–Bjärred, Ystad–Löderup, Åhus–Yngsjö, Abbekås, Barsebäckshamn, Beddingestrand, Ribersborg, Sandhammaren, Viken, Vikhög och Klitterhus är bland de mest utsatta. Liknande problematik finns i andra delar av Skåne men även i andra län så som Halland, Blekinge och Småland. För att komma till rätta med problemet gör Moderaterna kraftiga satsningar i budgeten 2020 på åtgärder mot stranderosion.

Moderaterna satsar mer än tio gånger så mycket som regeringen på att motverka stranderosionen. Följande förändringar måste komma på plats i arbetet mot stranderosionen:

  • Ett samlat ansvar för stranderosionen. En myndighet måste ta ett helhetsansvar för stranderosionen. I dagsläget har SGI, statens geotekniska institut, ett samordningsansvar för nio olika myndigheters arbete. Det är ineffektivt.
  • Kostnaderna för stranderosion måste balanseras bättre mellan fastighetsägare, kommun och stat. Att våra stränder försvinner är inte enbart ett kommunalt intresse utan även ett statligt sådant och då är det rimligt att även staten finansierar delar av kostnaderna förknippade med stranderosionen.
  • Tillståndsprocessen måste kortas. I dagsläget är den lång och kostsam och innebär att flera olika myndigheter och domstolar ska fatta beslut om samma ansökan. Dessutom prövas ansökan om t.ex. strandfordring mot olika regelverk vilket också komplicerar processen. I andra länder används strandfordring i mycket högre utsträckning än i Sverige. Sveriges låga användande beror delvis på våra långa och kostsamma processer. Sverige måste anpassa sitt regelverk för att fler kommuner på ett enkelt sätt ska kunna använda sig av denna teknik för att rädda stränder och fastigheter.

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin aviserade i somras att regeringen öppnade för statligt stöd till kommuner med problematik liknande den som finns i våra respektive kommuner. Men något sådant stöd har ännu inte infriats och regeringen har i sin budget enbart avsatt 2,4 miljoner kronor för att förhindra stranderosionen.

Miljöpartiet har hög svansföring i miljö- och klimatpolitiken. Faktum är att utsläppen ökade med två procent förra året och dessförinnan har utsläppen knappt minskat. Nu ser det ut som att löftet om stöd till kommuner som drabbas av stranderosion heller inte infrias.

Regeringen och Miljöpartiet måste sluta syssla med klimatposerande och istället fokusera på faktiska förslag som både sänker utsläppen men som också anpassar samhället till den pågående globala uppvärmningen. I detta är arbetet mot stranderosionen viktigt.

Louise Meijer, miljö- och klimatpolitisk talesperson (M)

Pia Almström, Kommunstyrelsens ordförande Kävlinge (M)

Kristina Bendz, Kommunstyrelsens ordförande Ystad (M)

Johan Bolinder, Kommunstyrelsens ordförande Skurup (M)

Mikael Rubin, Kommunstyrelsens ordförande Trelleborg (M)

Robert Wenglén, Kommunstyrelsens ordförande Lomma (M)

Carina Wutzler, Kommunstyrelsens ordförande Vellinge (M)

Vi har vitt skilda syner på Ystads ekonomi

Gamla rådhuset, skådeplats för Ystads kommunfullmäktige

Gamla rådhuset, skådeplats för Ystads kommunfullmäktige

Vi håller med om att debatt-tonen i Ystads politik vare sig är hjärtlig eller trevlig, rotorsaken till detta kan säkert diskuteras men vi skulle gissa att den så vitt skilda synen på var vi befinner oss är en stor anledning till det hårdare debattklimatet.

Socialdemokraterna och Centern anser att kommunen skötts på ett alldeles ypperligt sätt under tidigare politiska styre och mandatperiod medans nuvarande styre anser kommunens ekonomi körd i absoluta botten.

När ekonomichefen i kommunfullmäktiges talarstol säger att det ekonomiska läget är mycket allvarsamt är detta en sanning vi måste ta på största allvar.

Kanske handlar problemet om den socialistiska grundsynen där det inte är ett problem att bara plocka våra medborgare på mer pengar när ekonomin inte går ihop på grund av felprioriteringar och direkt överskridande av budget, det är inte en linje som vi i styret vill driva, utan snarare tvärtom. Insändare: Dags att införa ett etiskt kontrakt inom Ystadspolitiken Insändare: Glädjande att fler reagerar på den hårda tonen i rådhuset Insändare: Debatter med bibehållen respekt för varandra

En effektivisering där medborgarna får ut maximalt för varje del av sin skattekrona, vi beskriver det som moderat eftertänksamhet!

Den genomsnittlige skattebetalaren i Ystad kommun betalar idag cirka 5 000 kronor till kommunkassan varje månad – en av de större utgifter en familj har. Vad innebär det att höja skatten? Det drabbar låginkomsttagare! Ensamstående, där varje hundralapp har betydelse för familjesituationen!

Roger Jönsson (S) hånskrattar högt och ljudligt när vi i kommunstyrelsen föredrar vilka aktiviteter vi vidtar för att åter få budgeten i balans.

Anja Edvardsson, här är ett tydligt exempel där ni i egna led gravt motarbetar ”god ton och gott debattklimat” ett etiskt kontrakt verkar vara långt borta inom S. Lätt att låta samarbetsvillig och prata om att kroka arm men svårt att samarbeta om samma personer blundar för att Ystad kommun dragit på sig en stor kostnadsmassa, går med miljonförluster, är Skånes mest belånade och Sveriges 2:a högst belånade kommun. Och när ni fortsatt arbetar för att överskrida budgetar och investera ännu mera.

Men för att återgå till din skrivelse Anja och även involvera Cecilia Magnusson-Svärd (S) så ska vi naturligtvis bidra till bättre debattklimat, med god ton men vi kanske då istället skall ha en direkt dialog tillsammans före insändare i YA. Vi är inte längre bort än ett telefonsamtal!

Magnus Anderberg (M)

Christian Persson (M)

Ystad

http://www.ystadsallehanda.se/insandare/insandare-vi-har-vitt-skilda-syner-pa-ystads-ekonomi/?fbclid=IwAR3n_jexpyjvn6nzHQCMXRvOjNefRZ7z0A3DWelWAk5jBNjJZQVMAa7gdLY

Hamnutbyggnad och bowlinghall fortsätter belasta Ystads kommun

Ystads hamn

Ystads hamn

När Lars Toftemar (S) i sin retorik angriper inte bara oss Moderater utan även partikollegan Lars Wollin kan man konstatera att han inte delar partikollegan Anja Edvardssons åsikt att debatten inom politiken måste fokusera på sak och inte person.

Riktar er ett tack för det svar ni ingivit.

Kent Mårtensson (S) hänger ohämmat på och med rå ton i sin replik till oss moderater konstaterar sig blivit raljerad kring.

Kent Mårtensson vidnämner oss som ”tjuriga små barn” när fakta om underskottet i kommunen presenteras med tydliga siffror och exempel på vart skattebetalarnas pengar går.

Lars Toftemar som under valrörelsen var Kent Mårtenssons rådgivare och talskrivare, så kallad “spin doctor”, enligt artikel i YA, fortsätter valrörelsens retorik.

Toftemar påstår att bowlingrestaurangen gick med överskott 2017. Som framgått i YA var underskottet 2017 242 000 kronor. Totalt har skattebetalarna fått skjuta till 600 000 kronor under två år.

Att O’Leayrs som får hyran subventionerad ägs till del av ett riskkapitalbolag med lokalkontor utomlands, en kanalö som har epitetet skatteparadis, kommenterar inte Toftemar (S) eller Mårtensson (S). Insändare: Moderater använder statistik utan källor

Att Ystads ekonomi är körd i botten går inte att förneka. Enligt revisionsfirman EY var det faktiska underskottet 2018 hela 52 miljoner och prognosen 2019 pekar på mångmiljonförlust då kommunen numera besitter en mycket hög och trögrörlig kostnadsmassan.

Kent Mårtensson viftar lättvindigt bort det konstaterade underskott som Ystads kommun nu står till mötes. Flertalet exempel ges om vad Socialdemokraterna och Centern drivit igenom för att på detta sätt släta över det stora underskott som Treklövern nu måste städa upp. Insändare: Ologiska resonemang om sommarjobb och sommarlov

Treklövern styr med den socialdemokratiska budgeten som röstades fram i december.

Enligt hamnbolagets egna kalkyler kommer bolaget att under minst sju år, förutsatt att räntan inte stiger, gå med mycket stor förlust som måste täckas av de andra bolagen och därmed skattebetalarna.

När hela investering är betald, pay off-tiden, kan inte redovisas. Inom företagsekonomin är just den så kallade pay off-tiden viktig för ett investeringsbeslut.

Bara att höja kommunalskatten, “lätt som en plätt” tycker Toftemar (S) och Mårtensson (S), väl medvetna om att kommunalskatten inte är progressiv utan slår hårdast mot låginkomsttagarna.

Självklart ska man höja skatten om det behövs för att säkra välfärden exempelvis äldreomsorgen. Men inte, som Lars Toftemar och Kent Mårtensson anser, för subventioner av restaurangrörelser eller affärsmässiga högriskinvesteringar som inte handlar om en kommuns kärnverksamhet.

Christian Persson (M)

Magnus Anderberg (M)

Ystad

http://www.ystadsallehanda.se/insandare/insandare-hamnutbyggnad-och-bowlinghall-fortsatter-belasta-ystads-kommun/?fbclid=IwAR1xt-Tvj9dZitAB8cIWGQCLyi4wQX8Cqfe5UXPH9CihrHMGZWNMwHmWrus

Sanering efter tidigare vanstyre

Det framkommer nu med smärtsam tydlighet för Ystadsborna att Socialdemokraterna kört Ystads ekonomi i botten valåret 2018. Redovisat underskott 2018 är drygt 1 miljon men revisorernas utredning visar att det faktiska underskottet är ofattbara 52 miljoner – i en högkonjunktur.

Att ekonomin var så dålig mörkades till efter valet och tyvärr då inga åtgärder sattes in fortsätter ekonomin utför i “svart pist”.

Ett exempel på totalt huvudlös ekonomi är den skattefinansierade restaurangverksamheten i bowlinghallen. Nu visar det sig precis som vi moderater sa, årliga miljonförluster som skattebetalarna får stå för i tio år.

Mångmiljonbelopp av skattepengar som skulle gått till skola och äldreomsorg hamnar istället via franchisetagare och restaurangkedjan O’Learys till en av ägarna, riskkapitalbolaget Altor, som har delar av sitt fondkapital placerat på Malta.

Att kalkylen för bowlinginvesteringen var riggad var väntat men att delar av skattemedel i Ystad med hjälp av socialdemokraterna, hamnar i ett skatteparadis får anses graverande för det tidigare S-styret.

2021 kommer vi se resultatet för socialdemokraternas andra felkalkyl. Då börjar hamninvesteringen kosta skattemedel. Mångmiljonbelopp.

Pengar som ska tas från den utdelning som de kommunala bolagen tidigare kunnat tillskjuta till skola och äldreomsorg.

För att kompensera detta krävs en skattehöjning samt höjda avgifter och hyror från de kommunala bolagen.

Bowlingen blev en dyr historia för skattebetalarna men hamnen blir ännu värre. Men värst är hur ekonomin kördes totalt i botten 2018.

I Ystad fanns ingen tom lada att ta över. Magdalena Anderssons partikamrater hade rivit ladan också.

Nu får vi moderater, liberaler och kristdemokrater städa upp efter ekonomiskt vanstyre av Socialdemokraterna. Men vi gör det för en bättre framtid i Ystad.

Magnus Anderberg (M)

Christian Persson (M)

Ystad


http://www.ystadsallehanda.se/insandare/insandare-sanering-efter-tidigare-vanstyre/?fbclid=IwAR1KhcQLKG6UuXJPR4RagtG22tCcNoSj0yUij9KvS-hiGL9pQC4lOq1cT4o

Den som är satt i skuld är icke fri!

Det var Göran Perssons, partiledare för S och statsminister, beskrivning av arbetet att återfå sunda statsfinanser och hantera den stora statsskulden under 1990-talet.
Enl statistik från SCB (Dagens Industri) 16 maj 2018, är Ystad Sveriges näst högsta belånade kommun med en skuld på 101 000 kr/invånare.
Vi lever i en extrem lågräntenivå. Det har Ystad kommun utnyttjat. En stor del av lånen tas via Kommuninvest. På hemsida kommuninvest.se kan man hitta följande statistik: Sveriges kommuner hade 2016 en snittlåneskuld per invånare på 52 281 kr/inv. Ystad skuld var betydligt högre. Från 2010 till 2016 har Ystads skuld ökat från 49 545 kr till 82 325 kr/inv . Som jmf hade Trelleborg, som också äger ett kommunalt hamnbolag, en skuld 2016 på 52 281 kr/inv. Stockholm, Sveriges tillväxtmotor, 39 068 kr/inv. Ystads skuld var 2016 mer än dubbelt så stor jmf med Stockholm.
Nu vill S och C öka skulden ytterligare för att finansiera flytt och utbyggnaden av hamnen. En kommersiell verksamhet, helägt av Ystad kommun, som har ganska lite med den samhällsservice vi kommuninvånare förväntar oss. Först ska man låna nästan 1 miljard kr och ytterligare 1 – 2 miljarder i senare skede. Vem står i slutändan som garant? Kommuninvånarna! Med nya lån hamnar Ystad i en klass för sig. Det finns en gräns när man inte får låna mer. Vad händer då? Ystad ska växa och med det kommer behov att investera i välfärd. Skolor, vård, äldreomsorg, infrastruktur etc. Skulden kommer begränsa Ystads handlingsfrihet.
Vad tillför hamnen för nytta till kommuninvånarna? Varför ska den drivas i ett helägt kommunalt bolag? Stor arbetsgivare? Otroligt lönsam? Stor del av kommunens intäkter? Man blir lite förvånade över den kompetens som tydligen finns hos Ystads politiker, inte minst inom S, avs kommersiell verksamhet och investeringsanalys. Riktiga näringslivsproffs som har stenkoll på hur marknaden och efterfrågan ser ut om 10, 20 år. Därför vågar man belåna Ystad ännu mer. En säker investering? Eller ett stort ekonomiskt risktagande som går ut över kommunens kärnverksamhet?
Kommuner folkomröstar om mindre. Malmö är mer än 10 gånger fler invånare än Ystad. Tänk om politikerna där velat låna 10 – 30 miljarder att investera i sitt hamnbolag för att öka den tunga trafiken på en smal gata rakt igenom stan. Förbi bostadsområden och skolor. Sannolikt hade det bildats ett ”Stoppa hamnen parti”. S och C – varför var inte hamnen en stor fråga i valrörelsen? Det är extremt stora belopp ni vill låna med konsekvenser för infrastruktur, miljö och framtiden.
Jan Axlund (M)

Vad hamnfrågan borde handla om!

Många som är engagerade i frågan om Ystad Hamn. Argumentet för och emot en flytt och utbyggnad av hamnen är också många, vilket är ganska naturligt. Det är en mycket stor fråga avseende både infrastruktur och investeringskostnader.
Bl.a. från socialdemokratiskt håll hörs många röster om hamnens betydelse för kommunen och vikten av att hamnen ska ägas och drivas av kommunen. Enligt socialdemokraterna är Ystad kommun absolut mest lämpad att investera i och driva en hamn som ska drivas på kommersiella villkor. Moderaternas idéer att ta hjälp av privata aktörer för att klara dessa investeringar möts med motargumentet att moderaterna vill privatisera allt. Det är ungefär lika sakligt som att påstå att socialdemokraterna vill att alla företag ska tas över av och drivas i offentlig regi.
I hamnfrågan missar man en grundläggande utgångspunkt. Vad är det invånarna förväntar sig att det offentliga ska leverera och vad det ska kosta. Det avgör hur höga skatter invånarna behöver och är beredda att betala. Man kan sammanfattade det med ett ”samhällskontrakt”. I grunden handlar det om utbildning, sjukvård och omsorg, grundläggande pensionssystem, infrastruktur, samhällsservice, kultur, rättsväsende, försvar, samt att ta in skatter för att finansiera detta. Invånarna betalar skatt för det man förväntar sig att det offentliga ska ansvara för.
Frågan är om Ystads Hamn är en viktig del av samhällskontraktet. Vilken nytta ger det kommuninvånarna att Ystad kommun äger en hamn för färje- och godstrafik till/från Bornholm och Polen? Hur många kommuninvånare är beroende av att kunna ta sig till/från Bornholm och Polen från Ystad? Är det rimligt att en kommun av Ystads storlek gör investeringar på hundratals miljoner, för att inte säga miljarder, på att investera och driva en kommersiell hamn med alla de risker och åtaganden det innebär på lång sikt? Ska risken tas av Ystads kommuninvånare utan att vi vet hur mycket regionen, staten eller privata aktörer är beredda att vara med och investera och finansiera. Hur många kommuner av Ystads storlek driver och investerar i affärsverksamhet av denna storlek? Är det ens lämpligt att en kommun som Ystad gör det? Eller skulle denna typ av investeringar och risktagande ligga på regional, statlig nivå och/eller med hjälp av privata aktörer och finansiärer? Hur stora lån är det lämpligt att en kommun av Ystads storlek har och vad ska man använda dessa pengar till?
Tycker man att Ystad kommun är bäst lämpad att investera och driva hamnen, och stå de ekonomiska riskerna, så borde man väl även se över möjligheten att t ex köpa och driva färjetrafiken till/från Bornholm och Polen? Varför kan färjetrafiken vara i privat regi när det tydligen inte fungerar att hamnen är det?
På vilket sätt är hamnen en viktig del av samhällskontraktet till kommuninvånarna och hur hög ekonomisk risk är det rimligt och/eller lämpligt att man lägger på dem?
Det är vad hamnfrågan borde handla om.

Kristina Bendz (M)
Jan Axlund (M)

Kompetensutbildning

I sommaren var vi några moderater som gjorde ett antal verksamhetsbesök inom vård och omsorg och då träffat personer med olika professioner. Vi har bl.a. diskuterat kring viktiga framtidsfrågor, men även kring dagens behov.
En av frågorna som vi ställde var ”vad ser ni som den största utmaningen framöver inom hemtjänsten och på våra boende”? Alla svarade kompetensförsörjning. Redan idag är det svårt att rekrytera personal med behörig utbildning och rätt kompetens. Det gäller såväl undersköterskor, sjuksköterskor, specialist sjuksköterskor, socionomer, arbetsterapeuter och ledare/chefer. Ja, listan kan göras ännu längre.
För moderaterna i Ystad är det viktigt att kommunen kan erbjuda den bästa vården till alla våra äldre och de med funktionsvariationer. Alla som bor på våra boende och de som är beviljade hemtjänst har rätt till en professionell vård och omsorg.
Det finns ingen enkel lösning på denna utmaning. Om vi som arbetsgivare erbjuder intresserade anställda betald kompetensutbildning kan det vara en väg att gå. Att våra vårdbiträden kan läsa till undersköterska och få behålla sin lön till 75 procent under utbildningstiden, är något som vi tror skulle locka en del att ta steget att höja sin utbildningsnivå. Behovet att specialister inom detta område kommer bara att bli större och större eftersom vi både blir äldre och äldre men även fler och fler. Forskningen går framåt och nya rön måste implementeras för att kunna ge den absolut bästa livskvalitén till alla våra invånare.
En annan utmaning som arbetsgivare är att efter utbildning kunna erbjuda en tjänst med den kompetens som våra anställda utbildat sig till. Vi ska inte bara ge våra anställda förutsättningar till att utbilda sig utan att behöva ta studielån, utan också kunna match deras nya kunskaper med en anställning som de är kvalificerade till.
Moderaterna i Ystad har kompetensutveckling för våra anställda som ett prioriterat område. Det kommer att bli nödvändigt om vi ska vara en attraktiv arbetsgivare även framöver och kunna ge våra anställda utmaningar och utveckling när de arbetar i Ystads kommun. Men, det är minst lika viktigt för alla våra kommuninvånare att de kan känna sig trygga med att vi har välutbildade och kunnig personal, som kan ge den absolut bästa vård och omsorg, enligt de senaste rönen.
Vinner vi valet, kommer detta vara en av de första förändringarna vi genomför.

Kristina Bendz (M)
Bo Sterner (M)
Cecilia Fahlborg (M)

Svar till Adrian Magnusson och Mike Enocksson (S).

Jag har med intresse läst det ideologiska inlägget i Ystads Allehanda den 7 augusti av Adrian Magnusson och Mike Enocksson, båda (S).

Man kan undra om det socialdemokratiska partiet i Ystad står bakom Era åsikter. Varför har i så fall socialdemokraterna under denna mandatperiod gjort en ny upphandling av äldreboendet Vigavägen? Varför togs inte det tillbaka i egen regi om arbetarkommunen inte litar på privata aktörer? Har Ni en egen agenda i frågan, som skiljer sig från arbetar-kommunens?

Ni förfasar Er över att moderaterna vill tillåta andra aktörer att investera i infrastrukturen i hamnen. Molsrederiet har tillåtits att göra egna investeringar i hamnen denna mandatperiod enligt avtal. Tydligen finns det en spricka inom partiet lokalt på hur man ser på privata aktörer. Hur ska väljarna kunna veta vad partiet vill?

Ni har helt rätt i att vi vill lägga ut insamlingen av sopor på entreprenad. Vi har motionerat i fullmäktige om att införa fyrfacksinsamling och som av en händelse kommer det upp som ett ärende i kommunstyrelsen en månad före valet. Men det tar alldeles för lång tid med genomförandet om det ska ske genom kommunen och vi vill därför låta ett privat företag sköta insamlingen. Se bara på införandet vad gäller matavfall. Som vanligt är det landsbygden som får vänta längst när något nytt ska göras i kommunen. Östra delarna av kommunen kan fortfarande inte lämna matavfall. Vill man vara miljövänlig får man själv kompostera, men det vill och kan inte alla.

Vi moderater står för valfrihet och vi tror på föräldrarnas och barnens förmåga att själva bestämma över vilken skola eller förskola de vill gå på. Vill Ni inte tillåta att Villa My expanderar och bygger en ny skola i Västra Sjöstaden? Moderaterna i Ystad är positiva till att Villa My expanderar och att Kunskapsskolan har utökat antal årskurser. Eftersom styret (S + C) inte har byggt några nya skolor denna mandatperiod trots trångboddhet är det tur att privata entreprenörer löser de uppgifter styret (S + C) inte har lyckats med.

En röst på Moderaterna är en röst för större valfrihet åt alla.

Kristina Bendz (M)

Svarte Vinsällskap

Vi i Moderaterna har både interpellerat och debatterat frågan i Kommunfullmäktige. Vi har även skrivit debattartiklar i Ystads Allehanda. Dock har vi inte fått något gehör för vår inställning som helt går i samma riktning som era önskemål.
Vi blev väldigt förvånade när styret (S+C) tolkade det Folhälsopolitiska programmet på det sätt som de gör. Det var aldrig vår intention att sätta stopp för uthyrning till föreningar m fl i våra skolor under den tiden på dygnet när barnen inte vistas i lokalerna.
Remarkabelt är att inom samma förvaltning som skolan, finns också inom Kulturnämndens område lokaler där man tillåter alkoholhaltiga drycker vid olika arrangemang. T ex har både Klostermuseet, Konstmuseet och biblioteket arrangemang där man erbjuder besökarna att köpa lättare maträtter som serveras tillsammans med vin.
För oss är det helt självklart att när/om vi vinner valet kommer vi att omgående förändra uthyrningsreglerna så att ni kan återuppta er verksamhet i Svarte skolas matsal.
Med vänliga hälsningar
Kristina Bendz (M)

Svar till Lars Toftemar (S)

Man vet inte om man ska blir imponerad eller förbryllad över Socialdemokraternas ”nya valstrategi” – den att smutskasta och ljuga om övriga partier i Ystad. Börjar ni rent av bli desperata?
Lars Toftemar (S) påstår att Ystadmoderaterna och SD kampanjar tillsammans och framför ett gemensamt budskap! Detta är en ren lögn och smutskastning. Att båda partierna har stått I närheten av varandra på Stortorget är inte samma sak som att kampanja tillsammans. Då kampanjar vi med socialdemokraterna varje dag på Österports torg i våra valstugor.
Även att vi har gemensamma budskap är en lögn. Att vi i Ystadmoderaterna skulle stå på gator och torg och prata om nedskärningar låter precis som det är – en ren lögn.
Sen vill jag också veta vad i vårt budskap som är främlingsfientligt?
Jag tycker att för väljarnas skull ska vi politiker visa våra väljare att vi är vuxna människor som står för våra partiers politiska budskap och ger dem rätt information och fakta istället för att ljuga eller smutskasta våra politiska motståndare.

Johan Wahlgren (M)
Sverker Meyer (M)

http://www.ystadsallehanda.se/insandare/insandare-vad-tycker-miljopartiet-nar-m-och-sd-ska-samarbeta/

Ladda fler inlägg
Tappade uppkopplingen