Här kan du läsa insändare och artiklar som publiceras i media.

Den som är satt i skuld är icke fri!

Det var Göran Perssons, partiledare för S och statsminister, beskrivning av arbetet att återfå sunda statsfinanser och hantera den stora statsskulden under 1990-talet.
Enl statistik från SCB (Dagens Industri) 16 maj 2018, är Ystad Sveriges näst högsta belånade kommun med en skuld på 101 000 kr/invånare.
Vi lever i en extrem lågräntenivå. Det har Ystad kommun utnyttjat. En stor del av lånen tas via Kommuninvest. På hemsida kommuninvest.se kan man hitta följande statistik: Sveriges kommuner hade 2016 en snittlåneskuld per invånare på 52 281 kr/inv. Ystad skuld var betydligt högre. Från 2010 till 2016 har Ystads skuld ökat från 49 545 kr till 82 325 kr/inv . Som jmf hade Trelleborg, som också äger ett kommunalt hamnbolag, en skuld 2016 på 52 281 kr/inv. Stockholm, Sveriges tillväxtmotor, 39 068 kr/inv. Ystads skuld var 2016 mer än dubbelt så stor jmf med Stockholm.
Nu vill S och C öka skulden ytterligare för att finansiera flytt och utbyggnaden av hamnen. En kommersiell verksamhet, helägt av Ystad kommun, som har ganska lite med den samhällsservice vi kommuninvånare förväntar oss. Först ska man låna nästan 1 miljard kr och ytterligare 1 – 2 miljarder i senare skede. Vem står i slutändan som garant? Kommuninvånarna! Med nya lån hamnar Ystad i en klass för sig. Det finns en gräns när man inte får låna mer. Vad händer då? Ystad ska växa och med det kommer behov att investera i välfärd. Skolor, vård, äldreomsorg, infrastruktur etc. Skulden kommer begränsa Ystads handlingsfrihet.
Vad tillför hamnen för nytta till kommuninvånarna? Varför ska den drivas i ett helägt kommunalt bolag? Stor arbetsgivare? Otroligt lönsam? Stor del av kommunens intäkter? Man blir lite förvånade över den kompetens som tydligen finns hos Ystads politiker, inte minst inom S, avs kommersiell verksamhet och investeringsanalys. Riktiga näringslivsproffs som har stenkoll på hur marknaden och efterfrågan ser ut om 10, 20 år. Därför vågar man belåna Ystad ännu mer. En säker investering? Eller ett stort ekonomiskt risktagande som går ut över kommunens kärnverksamhet?
Kommuner folkomröstar om mindre. Malmö är mer än 10 gånger fler invånare än Ystad. Tänk om politikerna där velat låna 10 – 30 miljarder att investera i sitt hamnbolag för att öka den tunga trafiken på en smal gata rakt igenom stan. Förbi bostadsområden och skolor. Sannolikt hade det bildats ett ”Stoppa hamnen parti”. S och C – varför var inte hamnen en stor fråga i valrörelsen? Det är extremt stora belopp ni vill låna med konsekvenser för infrastruktur, miljö och framtiden.
Jan Axlund (M)

Vad hamnfrågan borde handla om!

Många som är engagerade i frågan om Ystad Hamn. Argumentet för och emot en flytt och utbyggnad av hamnen är också många, vilket är ganska naturligt. Det är en mycket stor fråga avseende både infrastruktur och investeringskostnader.
Bl.a. från socialdemokratiskt håll hörs många röster om hamnens betydelse för kommunen och vikten av att hamnen ska ägas och drivas av kommunen. Enligt socialdemokraterna är Ystad kommun absolut mest lämpad att investera i och driva en hamn som ska drivas på kommersiella villkor. Moderaternas idéer att ta hjälp av privata aktörer för att klara dessa investeringar möts med motargumentet att moderaterna vill privatisera allt. Det är ungefär lika sakligt som att påstå att socialdemokraterna vill att alla företag ska tas över av och drivas i offentlig regi.
I hamnfrågan missar man en grundläggande utgångspunkt. Vad är det invånarna förväntar sig att det offentliga ska leverera och vad det ska kosta. Det avgör hur höga skatter invånarna behöver och är beredda att betala. Man kan sammanfattade det med ett ”samhällskontrakt”. I grunden handlar det om utbildning, sjukvård och omsorg, grundläggande pensionssystem, infrastruktur, samhällsservice, kultur, rättsväsende, försvar, samt att ta in skatter för att finansiera detta. Invånarna betalar skatt för det man förväntar sig att det offentliga ska ansvara för.
Frågan är om Ystads Hamn är en viktig del av samhällskontraktet. Vilken nytta ger det kommuninvånarna att Ystad kommun äger en hamn för färje- och godstrafik till/från Bornholm och Polen? Hur många kommuninvånare är beroende av att kunna ta sig till/från Bornholm och Polen från Ystad? Är det rimligt att en kommun av Ystads storlek gör investeringar på hundratals miljoner, för att inte säga miljarder, på att investera och driva en kommersiell hamn med alla de risker och åtaganden det innebär på lång sikt? Ska risken tas av Ystads kommuninvånare utan att vi vet hur mycket regionen, staten eller privata aktörer är beredda att vara med och investera och finansiera. Hur många kommuner av Ystads storlek driver och investerar i affärsverksamhet av denna storlek? Är det ens lämpligt att en kommun som Ystad gör det? Eller skulle denna typ av investeringar och risktagande ligga på regional, statlig nivå och/eller med hjälp av privata aktörer och finansiärer? Hur stora lån är det lämpligt att en kommun av Ystads storlek har och vad ska man använda dessa pengar till?
Tycker man att Ystad kommun är bäst lämpad att investera och driva hamnen, och stå de ekonomiska riskerna, så borde man väl även se över möjligheten att t ex köpa och driva färjetrafiken till/från Bornholm och Polen? Varför kan färjetrafiken vara i privat regi när det tydligen inte fungerar att hamnen är det?
På vilket sätt är hamnen en viktig del av samhällskontraktet till kommuninvånarna och hur hög ekonomisk risk är det rimligt och/eller lämpligt att man lägger på dem?
Det är vad hamnfrågan borde handla om.

Kristina Bendz (M)
Jan Axlund (M)

Kompetensutbildning

I sommaren var vi några moderater som gjorde ett antal verksamhetsbesök inom vård och omsorg och då träffat personer med olika professioner. Vi har bl.a. diskuterat kring viktiga framtidsfrågor, men även kring dagens behov.
En av frågorna som vi ställde var ”vad ser ni som den största utmaningen framöver inom hemtjänsten och på våra boende”? Alla svarade kompetensförsörjning. Redan idag är det svårt att rekrytera personal med behörig utbildning och rätt kompetens. Det gäller såväl undersköterskor, sjuksköterskor, specialist sjuksköterskor, socionomer, arbetsterapeuter och ledare/chefer. Ja, listan kan göras ännu längre.
För moderaterna i Ystad är det viktigt att kommunen kan erbjuda den bästa vården till alla våra äldre och de med funktionsvariationer. Alla som bor på våra boende och de som är beviljade hemtjänst har rätt till en professionell vård och omsorg.
Det finns ingen enkel lösning på denna utmaning. Om vi som arbetsgivare erbjuder intresserade anställda betald kompetensutbildning kan det vara en väg att gå. Att våra vårdbiträden kan läsa till undersköterska och få behålla sin lön till 75 procent under utbildningstiden, är något som vi tror skulle locka en del att ta steget att höja sin utbildningsnivå. Behovet att specialister inom detta område kommer bara att bli större och större eftersom vi både blir äldre och äldre men även fler och fler. Forskningen går framåt och nya rön måste implementeras för att kunna ge den absolut bästa livskvalitén till alla våra invånare.
En annan utmaning som arbetsgivare är att efter utbildning kunna erbjuda en tjänst med den kompetens som våra anställda utbildat sig till. Vi ska inte bara ge våra anställda förutsättningar till att utbilda sig utan att behöva ta studielån, utan också kunna match deras nya kunskaper med en anställning som de är kvalificerade till.
Moderaterna i Ystad har kompetensutveckling för våra anställda som ett prioriterat område. Det kommer att bli nödvändigt om vi ska vara en attraktiv arbetsgivare även framöver och kunna ge våra anställda utmaningar och utveckling när de arbetar i Ystads kommun. Men, det är minst lika viktigt för alla våra kommuninvånare att de kan känna sig trygga med att vi har välutbildade och kunnig personal, som kan ge den absolut bästa vård och omsorg, enligt de senaste rönen.
Vinner vi valet, kommer detta vara en av de första förändringarna vi genomför.

Kristina Bendz (M)
Bo Sterner (M)
Cecilia Fahlborg (M)

Svar till Adrian Magnusson och Mike Enocksson (S).

Jag har med intresse läst det ideologiska inlägget i Ystads Allehanda den 7 augusti av Adrian Magnusson och Mike Enocksson, båda (S).

Man kan undra om det socialdemokratiska partiet i Ystad står bakom Era åsikter. Varför har i så fall socialdemokraterna under denna mandatperiod gjort en ny upphandling av äldreboendet Vigavägen? Varför togs inte det tillbaka i egen regi om arbetarkommunen inte litar på privata aktörer? Har Ni en egen agenda i frågan, som skiljer sig från arbetar-kommunens?

Ni förfasar Er över att moderaterna vill tillåta andra aktörer att investera i infrastrukturen i hamnen. Molsrederiet har tillåtits att göra egna investeringar i hamnen denna mandatperiod enligt avtal. Tydligen finns det en spricka inom partiet lokalt på hur man ser på privata aktörer. Hur ska väljarna kunna veta vad partiet vill?

Ni har helt rätt i att vi vill lägga ut insamlingen av sopor på entreprenad. Vi har motionerat i fullmäktige om att införa fyrfacksinsamling och som av en händelse kommer det upp som ett ärende i kommunstyrelsen en månad före valet. Men det tar alldeles för lång tid med genomförandet om det ska ske genom kommunen och vi vill därför låta ett privat företag sköta insamlingen. Se bara på införandet vad gäller matavfall. Som vanligt är det landsbygden som får vänta längst när något nytt ska göras i kommunen. Östra delarna av kommunen kan fortfarande inte lämna matavfall. Vill man vara miljövänlig får man själv kompostera, men det vill och kan inte alla.

Vi moderater står för valfrihet och vi tror på föräldrarnas och barnens förmåga att själva bestämma över vilken skola eller förskola de vill gå på. Vill Ni inte tillåta att Villa My expanderar och bygger en ny skola i Västra Sjöstaden? Moderaterna i Ystad är positiva till att Villa My expanderar och att Kunskapsskolan har utökat antal årskurser. Eftersom styret (S + C) inte har byggt några nya skolor denna mandatperiod trots trångboddhet är det tur att privata entreprenörer löser de uppgifter styret (S + C) inte har lyckats med.

En röst på Moderaterna är en röst för större valfrihet åt alla.

Kristina Bendz (M)

Svarte Vinsällskap

Vi i Moderaterna har både interpellerat och debatterat frågan i Kommunfullmäktige. Vi har även skrivit debattartiklar i Ystads Allehanda. Dock har vi inte fått något gehör för vår inställning som helt går i samma riktning som era önskemål.
Vi blev väldigt förvånade när styret (S+C) tolkade det Folhälsopolitiska programmet på det sätt som de gör. Det var aldrig vår intention att sätta stopp för uthyrning till föreningar m fl i våra skolor under den tiden på dygnet när barnen inte vistas i lokalerna.
Remarkabelt är att inom samma förvaltning som skolan, finns också inom Kulturnämndens område lokaler där man tillåter alkoholhaltiga drycker vid olika arrangemang. T ex har både Klostermuseet, Konstmuseet och biblioteket arrangemang där man erbjuder besökarna att köpa lättare maträtter som serveras tillsammans med vin.
För oss är det helt självklart att när/om vi vinner valet kommer vi att omgående förändra uthyrningsreglerna så att ni kan återuppta er verksamhet i Svarte skolas matsal.
Med vänliga hälsningar
Kristina Bendz (M)

Svar till Lars Toftemar (S)

Man vet inte om man ska blir imponerad eller förbryllad över Socialdemokraternas ”nya valstrategi” – den att smutskasta och ljuga om övriga partier i Ystad. Börjar ni rent av bli desperata?
Lars Toftemar (S) påstår att Ystadmoderaterna och SD kampanjar tillsammans och framför ett gemensamt budskap! Detta är en ren lögn och smutskastning. Att båda partierna har stått I närheten av varandra på Stortorget är inte samma sak som att kampanja tillsammans. Då kampanjar vi med socialdemokraterna varje dag på Österports torg i våra valstugor.
Även att vi har gemensamma budskap är en lögn. Att vi i Ystadmoderaterna skulle stå på gator och torg och prata om nedskärningar låter precis som det är – en ren lögn.
Sen vill jag också veta vad i vårt budskap som är främlingsfientligt?
Jag tycker att för väljarnas skull ska vi politiker visa våra väljare att vi är vuxna människor som står för våra partiers politiska budskap och ger dem rätt information och fakta istället för att ljuga eller smutskasta våra politiska motståndare.

Johan Wahlgren (M)
Sverker Meyer (M)

http://www.ystadsallehanda.se/insandare/insandare-vad-tycker-miljopartiet-nar-m-och-sd-ska-samarbeta/

"Varför affischerar inte Moderaterna i cirkulationsplatserna i Ystad?

Det finns två skäl till att Ystadmoderaterna valt att inte affischera vid cirkulationsplatserna i Ystads tätort
Efter ett antal olyckstillbud orsakade av ouppmärksamhet som en följd av omfattande affischering vid cirkulationsplatserna, speciellt Sjöborondellen, valde Moderaterna att lämna in en motion där vi ville att ingen valaffischering skulle ske vid cirkulationsplatserna. Vi anser att det finns många bättre och mindre trafikfarliga platser att sätta upp valaffischer vid.
Trafikverkets yttrande inhämtades. Myndigheten var tydlig att affischering inte skall ske i eller vid cirkulationsplatser. Trots det mycket tydliga förbudet som Trafikverket förordade av trafiksäkerhetsskäl genomdrev socialdemokraterna och Centerpartiet att kommunen skulle bekosta och affischera för de politiska partierna i Ystads fullmäktige.
Vi har valt att följa Trafikverkets rekommendation. Detta då trygghet på alla områden är viktigt för oss vilket även innefattar trafiksäkerhet. S och C har valt att inte tillåta affischering på andra platser i tätorten som är mindre trafikfarliga.
Skäl två är att vi anser att det är fel att skattebetalarna i Ystad skall betala för partiernas affischering. Detta skall partierna själva betala anser vi. I detta fall får skattebetalarna i Ystad betala 250 000 kronor för partiernas valaffischer.”
Mvh: Styrelsen Ystadmoderaterna.

Har Centerpartiet gått vilse?

Svar på Eva Bramsvik Håkanssons och Jan Erlandssons insändare i YA 20 juli.
Skräddare August T Palm höll ett berömt tal 1881 ”Vad vill Socialdemokraterna?” – han kunde kanske svara på frågan – Centerpartiet svarar inte på vad de vill!

Centern vacklar mellan åsikter och ideologier i sitt maktsökande, men saknar riktning, stadga och trovärdighet. Ena dagen bekänner man sig åt en socialistisk ideologi, nästa dag till en borgerlig och ibland till bägge samtidigt.

Förutom att deltaga på invigningar av alla projekt vi initierat, planerat, projekterat och till största del genomfört under moderat ledning förra mandatperioden har det nuvarande styret inte lyckats lösa de viktiga och långsiktiga behoven inom skola, vård och omsorg. Det räcker inte att känna sig stolt över kommunens befolkningsökning, vilket i sig är fantastiskt, det krävs mer och tydliga insatser för att lösa behoven.

Ystad kommun står inför stora utmaningar, för att hantera detta krävs ett handlingskraftigt styre där maximal nytta skapas för de skattekronor våra kommuninvånare betalar. Vi moderater är för ökad valfrihet, trygghet och effektivitet, framförallt inom kommunens huvuduppdrag skola, vård och omsorg samt infrastruktur.
Om Centerpartiet faktiskt rannsakar sig själva så framstår en borgerlig allians som ett mera produktivt styre. Och därutöver föredrar sannolikt fler av era väljare ett borgerligt allianssamarbete före ett samstyre med socialdemokratisk politik.

Sverker Meyer (Ordförande Moderata samlingspartiet Ystad)
Gunilla Andersson (Ledamot Fullmäktige)
Christian Persson (Ledamot Fullmäktige)

Säker cykelväg på söder.

Länge har det diskuterats att anlägga en gång- och cykelväg (GC-väg) mellan Skillinge och Hammar. Kommunerna har haft med detta i sina planer och då det varit möjligt lagt in en tänkt sträckning i detaljplanerna. Sträckningen har då varit tänkt gå söder om kustvägen. Trafikverket kommer nu med förslag på en sträckning norr om kustvägen. Detta är en nyhet för kommunerna.
Förslaget har inte kunnat diskuteras politiskt eller analyserats i någon djupare mening då det varit så kort tid för samråd. Kallelse till samrådsmöte sändes ut i början av juni. I kommunerna gick detta till enbart tjänstemän. Den 19 juni hölls ett samrådsmöte. Synpunkter skulle sedan vara inne senast 26 juni. Alltså inom en vecka efter samrådsmötet. Viktiga frågor kan inte hanteras på det sättet.
Detta är en principiellt viktig fråga som måste ges utrymme för en ordentlig diskussion och analys.
Vi menar att då det hela tiden varit kommunernas uppfattning att GC-vägen ska gå söder om kustvägen ser vi i nuläget inga bärande skäl att bara ändra detta. Merparten av de som använder vägen ska sannolikt någonstans åka ner till havet. Dessa ska då inte behöva korsa den livligt trafikerade kustvägen. Norr om vägen finns också i stora delar jordbruks- och trädgårdsodling. Då dessa ska köra till sina grödor och korsa GC-vägen kan det uppstå en säkerhetsrisk för cyklisterna. Söder om kustvägen finns bitvis en tät bebyggelse där många bor som kommer använda GC-vägen. Dessa ska då inte behöva korsa kustvägen.
Vi ser således flera skäl till att behålla den tänkta sträckningen av GC-vägen söder om kustvägen. Framförallt ser vi ökade säkerhetsrisker med en dragning norr om vägen.
Vi är dock öppna för en noggrann diskussion och analys kring för- och nackdelar med olika sträckningar av GC-vägen. Nu hoppas vi att kommunerna ska ges rejäl tid att göra denna analys och att frågan kan diskuteras brett även inom politiken. Vi vill också att de båda berörda kommunerna, Ystad och Simrishamn gemensamt ska diskutera frågan.

Kristina Bendz (M), 2:e v. ordf i kommunstyrelsen Ystads kommun

Christer Akej (M), 2:e v. ordf i Samhällsbyggnadsnämnden Simrishamns kommun

Ladda fler inlägg
Tappade uppkopplingen