Kameror ger ett tryggare Ystad.

Moderaterna vill ge ystadborna en bättre trygghet. Vi anser därför att det be-hövs en utökad trygghetsbevakning på vissa platser med hjälp av övervaknings-kameror.
Det är viktigt att kamerorna inte ses som en ersättning för polisen utan ett komplement. Det finns klara bevis på att rätt kameraövervakning på rätt plats hjälper till att förebygga brott. Filmer från övervakningskamerorna kan även användas vid bevisföring. Samtidigt är det viktigt att man också arbetar med andra brottsförebyggande åtgärder
Akuta sjukdomsfall, översvämning vid skyfall och kringflygande föremål vid hårda vindar är några exempel på sådant som kan upptäckas snabbt.
På några platser i landet har polisen även använt sig av tillfälligt uppsatta kame-ror för att bevaka platser där brott och kriminalitet varit extra stor.
Att trygghetsbevakning inkräktar på den personliga integriteten kan man aldrig bortse ifrån. I dagens samhälle där vi använder smartphones, handlar på nätet med betalkort och mycket annat känns inte ökad trygghet med hjälp av över-vakningskameror speciellt svårt att acceptera.
Ystads kommun har varit i kontakt med Skånetrafiken och polisen som är posi-tiva till kameraövervakning på stationsområdet. Efter det förutsätter vi ett bifall på motionen som är inlämnad till kommunfullmäktige.
Vi anser att alla kommuninvånare ska känna sig trygga i hela vår kommun. Gör inte politik av detta!

Johan Wahlgren (M)
Kristina Bendz (M)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen