facebook 336995309750321_1284676114982231

Carl-Johan Sonesson och Pontus Lindberg regerar i en debattartikel i Sydsvenskan mot att Länsstyrelsen i Skåne skriver debattartiklar tillsammans med Miljöpartiet.
https://www.sydsvenskan.se/2017-07-03/vi-forvantar-oss-nu-att-lansstyrelsen-skane-argumenterar-tillsammans-med-oss-for-fler-filer-pa-motorvagarna

Tappade uppkopplingen