facebook 7719591155_10154695294236156

Polis och åklagare ska kunna prioritera vardagsbrott högre. Brott ska i större utsträckning utredas, lagföras och om bevisningen håller leda till straff. – Anna Kinberg Batra

Tappade uppkopplingen