instagram 1366589118615738708_314711543

Workshop med temat trygghet och brott diskuterar i samråd med arbetsgruppen vad som kan göras utifrån ett lokalt perspektiv. #miskane #skånemötet2016

Tappade uppkopplingen