instagram 1562966016793862946_314711543

Moderaterna tillsammans med Lärarnas Riksförbund presenterar i dag tre förslag på hur lärarna kan stärkas.
1️⃣Inrätta ett professionsprogram med nationella mål.
2️⃣Skärp antagningskraven till lärarutbildningen.
3️⃣Stärk lärares kompetens om elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Tappade uppkopplingen