Årsmöte och Nominerinsstämma

Den 26 februari 2018 kl. 18.00 i Gamla Rådhuset Ystad, kommer Moderata Samlingspartiet i Ystad att avhålla sitt årsmöte och nomineringsstämma till Fullmäktige.
Årsmötet skall välja en ny styrelse, behandla förslag från styrelsen (Propositioner) och förslag från medlemmarna (Motioner) samt gå igenom föreningens ekonomi och verksamhetsberättelse.
Nomineringsstämman till fullmäktige skall fastställa valsedel.
Anmälan görs till: info@ystadmoderaterna.se

Program för årsmöte
• Inledning
• Årsmötesförhandlingar
• Nomineringsstämma.
• Mingel med lättare förtäring.
Hälsningar
Styrelsen
Moderata Samlingspartiet i Ystad

Tappade uppkopplingen