Bo Sterner

Nr 8 på vår lista

Presentation
Spelar golf och har lite uppdrag i YGK
Det lilla barnbarnet tar en del tid
Har arbetat i Försvarsmakten på alla nivåer
Har besökt ytterligheterna Bangladesh och Hawaii

Aktuella uppdrag
Samordningsförbundet Sydöstra Skåne, Ersättare
Socialnämndens arbetsutskott, 2:e v ordf
Kommunstyrelsen, Ersättare
Hemvärnsbataljonens Förtroendenämnd, Ersättare
Valnämnden, v ordf
Socialnämnden, 2:e v ordf
Kommunfullmäktige, Ledamot

Tappade uppkopplingen