Gunilla Andersson

Nr 3 på vår lista

Presentation
Jag har ett stort intresse för samhällsfrågor.
Mina erfarenheter från arbeten inom sjukvård, arbetsmarknadsfrågor och sjukförsäkring ger mig en insikt hur viktigt det är med det fria valet som alla människor bör ha och ta för sitt eget liv och framtid.
Som egen företagare får man insikt i företagarens vardag med avgörande beslut för både egen och andras framtid.

Aktuella uppdrag
Kommunstyrelsens Miljöutskott, Ersättare
Kommunstyrelsen, Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ersättare
Krisledningsnämnden, Ersättare
Samhällsbyggnadsnämnden, 2:e v ordf
Kommunfullmäktige, Ledamot

Tappade uppkopplingen