Henrik Plantin

Nr 5 på vår lista

Presentation
Jag har arbetat med lokalpolitik i Ystad i 30 år.
Yrkesmässigt har jag tidigare arbetat i bankvärlden i 35 år med olika uppdrag.
Senast som Sverigechef för investeringsrådgivning och aktiehandel i Nordea.
Ystadbo sedan 1978.
Gift med Monica och vi har en vuxen dotter Madeleine.
Mina fritidsintressen är resor, litteratur, matlagning och viner.

Aktuella uppdrag
Kommunstyrelsen, Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ledamot
Krisledningsnämnden, Ledamot
Ombud vid Bolagsstämmor, Ersättare
Kommunfullmäktige, ordf

Tappade uppkopplingen