Ingemar Andersson

Nr 11 på vår lista

Presentation
Har arbetat inom internationell transport och logistik.
Varit mycket verksam som styrelsemedlem inom handboll.
Nu VD i Ybes i Ystad AB.
Mycket intresserad av företagsfrågor.
Blivit årets företagare i Ystad Kommun samt vunnit Sparbanken Syds Tillväxtpris.
Båda utmärkelser som ägare och grundare till IntertranspedIA AB.

Aktuella uppdrag
Ystadbostäder AB, v ordf
Ystad Hamn Logistik AB, ledamot

Tappade uppkopplingen