Lennart Johansson

Nr 16 på vår lista

Presentation
Jag jobbar nu som förvaltare och god man för sju personer.
Jag har tidigare haft eget företag i golvbranschen.
Därefter jobbat i försäkringsbranschen främst ledning av försäljningsinsatser.
Jag har stort intresse för resor med djur o natur i fokus.
Vidare är jag mycket intresserad av fotboll och är medlem i MFF sedan många år.

Aktuella uppdrag
Ystads Industrifastigheter AB, v ordf
Ystads Teateraktiebolag, v ordf
Huvudmän i Skurups Sparbank, Huvudmän
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, Ersättare
Valberedningen, v ordf
Kommunfullmäktige, Ledamot

Tappade uppkopplingen