Per-Einar Larsson

Nr 24 på vår lista

Presentation

Aktuella Uppdrag
Kommunstyrelsen, Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ersättare
Kommunstyrelsens Hamnutskott, Ledamot
Samhällsbyggnadsnämnden, Ledamot
Kommunfullmäktige, Ledamot

Tappade uppkopplingen