Tommy Andersson

Nr 17 på vår lista

Presentation

Aktuella uppdrag
Gymnasienämnden, 2:e v ordf
Gode Män vid Lantmäteriförrättningar, Gode män – lantmäteriförrättning
Skånes Luftvårdsförbund, Ersättare
Kommunfullmäktige, Ledamot

Tappade uppkopplingen