Varför händer det inget i hamnfrågan?

För drygt ett år sedan lämnades det in ett antal motioner om hamnen och dess utveckling.

En av dem handlade om det mycket viktiga behovet av att anställa en projektledare för omvandlingen av hela hamnområdet. Första reaktionen från styret ( S+C) var att det fanns inga pengar i innevarande budgeten 2017. Men den ekonomiska prognosen för ledning och utveckling visade på ett överskott på ca 2 miljoner. Det var inte pengarna utan bristen på vilja som var problemet. När väl motionen behandlades hänvisade styret med stöd av ( V) att det skulle behandlas i budgeten för 2018 och det gjordes. Pengar avsattes, men vad har hänt efter det? Det är inte bara vi som ställer oss frågan utan många väljare ställer samma fråga till oss. Oppositionen har inte fått någon information om att en rekrytering är påbörjad. Förhalas tillsättningen eller mörkar styret frågan?

En annan motion som lämnades in var behovet av en grupp som långsiktigt diskuterade hur den hitintills största omvandlingen av en ny stadsdel och utflytt av hamnen ska finansieras. Svaret blev att styret hänvisade till en projektbeskrivning och att det skulle tillsättas en styrgrupp tillika kommunstyrelsens arbetsutskott. Det har gått snart ett halvår sedan kommunfullmäktige tog det beslutet, men ännu är det inte kallat till något möte med styrgruppen. Diskuteras frågan möjligen i någon annan gruppering där oppositionen inte får delta? Eller är styreret rädda för att ta i frågan och skjuter den framför sig?

Både vi och väljarna vill ha svar på hur styret (S+C) tillsammans med stödpartiet (V) tänker hantera frågorna före valet! Det borde inte vara för mycket begärt. Det är trots allt Ystads kommuns hittills största omvandling och investering.

Kristina Bendz (M)
Henrik Plantin (M)
Hans Hulthén (L)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen